Hold og priser

Hold

Klubben er delt i 3 hold. Som nybegynder starter man på hold 1 og rykker med tiden op på andre hold. Det er trænerne der bestemmer hvornår at det er tid til at rykke til et andet hold.

Priser

Kontingent betaler man for et halvt år af gangen – der kommer opkrævninger til løberne i Februar og i September. SE LÆNGERE NEDE PÅ SIDEN, VEDR. BETALING.

Hold 1 ( Begynder ) – 420 kr. for perioden januar – juni og 350 kr. for perioden august – december

Hold 2 ( Let øvede ) – 540 kr. for perioden januar – juni og 450 kr. for perioden august – december

Hold 3 ( Øvede ) – 660 kr. for perioden januar – juni og 550 kr. for perioden august – december

Klubben kan tilbyde udlejning af skøjter (se mere omkring stævneskøjter længere nede). Prisen for lejen er kr. 70,- pr. måned. Sammen med skøjterne udleveres et sæt skøjtebeskyttere (til skøjterne) til brug under træning, når løberen begynder til konkurrence skal man selv indkøbe skøjtebeskyttere hertil.

FORSØG VEDR. BETALING 2023/2024.

Som et forsøg vil kontingentet blive opkrævet månedsvis for efterårssæsonen 2023 og forårssæsonen 2024 dog med en opkrævning færre end sæsonernes længde, det vil sige:

Kontingent og evt. skøjteleje for efterårssæsonen august-december vil blive opkrævet i månederne september, oktober, november og december.

Kontingent og evt. skøjteleje for forårssæsonen januar-juni vil blive opkrævet i månederne februar, marts, april, maj og juni.

Kontingentet bliver derfor fordelt således:

Hold 1: Feb, marts, april, maj og juni: 84 kr (+ evt. skøjteleje på 84 kr )                                                          Sep, okt, nov og dec: 87,50 kr ( + evt. skøjteleje på 87,50 kr )                                                  Hold 2: Feb, marts, april, maj og juni: 108 kr ( + evt. skøjteleje på 84 kr )                                                       Sep, okt, nov og dec: 112,50 kr ( + evt. skøjteleje på 87,50 kr )                                                Hold 3: Feb, marts, april, maj og juni: 132 kr (+ evt. skøjteleje på 84 kr )                                                         Sep, okt, nov og dec: 137,50 kr ( + evt. skøjteleje på 87,50 kr )

Betalingsdatoen vil være d. 10. i de nævnte måneder. Ved for sen betaling vil der blive udsendt betalingspåmindelse og efterfølgende rykker pålagt et rykkergebyr på 50 kr.

Når du lejer skøjter af klubben må disse kun bruges til træning i klubben, stævner og arrangementer klubben afholder eller som klubben deltager i.

Omkring stævner må der kun rulles i godkendte skøjter fra enten Risport eller Edea alle andre skøjter må ikke bruges.

Der gives søskenderabat – spørg kasseren, hvis du vil vide mere om dette.

UDMELDING:

Evt. udmelding SKAL SKE PÅ MAIL til formand@jyderuprul.dk og til kasser@juderuprul.dk senest d. 20. i måneden, for ikke at få opkrævning den efterfølgende måned. Betaling for kontingent og evt. skøjteleje vil ikke blive refunderet ved udmeldelse.

Forsikring:

Løberen er muligt dækket af familiens egen ulykkesforsikring, hvis familien har tegnet en ulykkesforsikring men tag jeres forholdsregler og tjek op med jeres forsikringsselskab.

Bemærk, at en privat ulykkesforsikring ikke er lovpligtig, men de fleste har alligevel tegnet en. Det er også et dumt sted at spare penge, for en ulykkesforsikring er ikke særligt dyr (ca. 600 kr. om året) i forhold til den dækning, man får.