Priser

Hold 1:

Februar – Juni 84 kr. pr. mdr.(+ evt. skøjteleje på 84 kr. pr. mdr. )

September – December 87,50 kr. pr. mdr.(+ evt. skøjteleje på 87,50 kr. pr. mdr. )

Hold 2:

Februar – Juni 108 kr. pr. md. ( + evt. skøjteleje på 84 kr. pr. mdr. )

September – December 112,50 kr. pr. mdr. ( + evt. skøjteleje på 87,50 kr. pr. mdr. )

Hold 3:

Februar – Juni 132 kr. pr. md. ( + evt. skøjteleje på 84 kr. pr. mdr. )

September – December 137,50 kr. pr. mdr. ( + evt. skøjteleje på 87,50 kr. pr. mdr. )

 

Betalingsdatoen vil være d. 10. i de nævnte måneder. Ved for sen betaling vil der blive udsendt betalingspåmindelse og efterfølgende rykker pålagt et rykkergebyr på 50 kr.

Når du lejer skøjter af klubben må disse kun bruges til træning i klubben, stævner og arrangementer klubben afholder eller som klubben deltager i.

Der gives søskenderabat – spørg kasseren, hvis du vil vide mere om dette.

UDMELDING:

Evt. udmelding SKAL SKE PÅ MAIL til: formand@jyderuprul.dk og kasser@jyderuprul.dk

Senest d. 20. i måneden, for ikke at få opkrævning den efterfølgende måned. Betaling for kontingent og evt. skøjteleje vil ikke blive refunderet ved udmeldelse.